dr. sc. Tomislav Ćorić

dr. sc. Tomislav Ćorić

dr. sc. Tomislav Ćorić

Obrazovanje

2011. – doktor ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. – magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2003. – diplomirani ekonomista; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Usavršavanje

2007. – monetarna politika, University of Greenwich, London
2007. – didaktika, psihologija, retorika hrvatski jezik i informatika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalna karijera

jun 2017.- danas, ministar zaštite okoliša i energetike
oktobar 2016. – jun 2017.- ministar rada i mirovinskoga sustava
2016. – saborski zastupnik, Hrvatski sabor, 8. saziv
2013. – jun 2016. – docent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb
2011. – decembar 2013. viši asistent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb
2003. – februar 2011. – asistent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb