Janez Kopač

Janez Kopač

Janez Kopač

Gospodin Kopač rukovodi Sekretarijatom Energetske zajednice od 2012. godine. Pre toga, skoro 4 godine radio je kao generalni direktor za energetiku u Ministarstvu ekonomije Slovenije.

Bio je šef odbora za budžet u Skupštini Republike Slovenije (1990-2000), kao ministar finansija Slovenije (1992) i ministar životne sredine i energetike (2000-2004). G. Kopač je magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.