Petar Šainović

Petar Šainović

Petar Šainović

Poslednjih 6 meseci na poziciji direktora kompanije Siemens Energy doo Beograd, 39 godina, po obrazovanju diplomirani ekonomista.

Karijeru je posle završenih studija započeo u kompaniji Ernst & Young na poziciji revizora. Potom prelazi u Siemens IT Solutions & Services (sadašnji Atos) gde radi kao SAP konsultatnt na projetima u energetskim kompanijama u zemlji i regionu.

U Siemens doo Beograd dolazi 2010. godine na poziciju prodavca u sektoru rudarstva i energetike. 2016. postaje direktor divizije Power Generation sve do kraja 2019., kada postaje direktor kompanije Siemens Energy doo Beograd.