Tomas Šib

Tomas Šib

Tomas Šib

od 2018. (novoimenovani) Ambasador u Republici Srbiji

2014 – 2018. Izaslanik / Politički koodinator, Stalna misija pri Ujedinjenim nacijama, Njujork

2011 – 2014. Načelnik Odseka za EU, Ministarstvo spoljnih poslova, Berlin

2009 – 2011. Portparol, Ambasada Savezne Republike Nemačke, London

2005 – 2009. Zamenik načelnika Odseka za EU, Ministarstvo spoljnih poslova, Berlin

2002 – 2005. Savetnik, Političko odeljenje, Stalna misija pri EU, Brisel

1999 – 2002. Odeljenje za načelna pitanja odbrambene i bezbednosne politike, referent, Ministarstvo spoljnih poslova, Berlin

1998 – 1999. Odeljenje za južnu Afriku, referent, Ministarstvo spoljnih poslova, Bon

1996 – 1998. Prvi sekretar, Odeljenje za kulturu i štampu, Ambasada Savezne Republike Nemačke, Daresalam

  1. Drugi sekretar, nadležan za humanitarnu pomoć, Ambasada Savezne Republike Nemačke, Sarajevo

1994 – 1996. Specijalni štab za Bosnu, referent, Ministarstvo spoljnih poslova, Berlin

1992 – 1994. Diplomatska akademija u Bonu, raspoređenje na mesto posmatrača EU na izborima u Južnoj Africi (maj/april 1994.)

  1. Master diploma iz makroekonomije na Univerzitetu u Getingenu, Nemačka